SMKC TOOLS
dot dot
dot

หมวดสินค้า
ยี่ห้อสินค้า

  [Help]
dot
dot
dot
คำค้น :   

หมวดสินค้า
ยี่ห้อสินค้า

  [Help]

ผลการค้นหาคำว่า ทั้งหมด 339 รายการ in 0.01 secs

ข้อต่อ PB12-R1/2 (TC3-PB Type)Code : TC3-PB12-R1/2
ข้อต่อ PB12-R1/2 (TC3-PB Type)
วัสดุ/ข้อต่อหางปลาไหล : ทองเหลือง น็อตขันเกลียว : ไนล่อน เกลียว, ปลอมหุ้ม : POM ประเภทงาน :    รหัส รายละเอียด
ราคา: 605.00 บาท
พิเศษ: 484.00บาท

ข้อต่อ PB15-R1/2 (TC3-PB Type)Code : TC3-PB15-R1/2
ข้อต่อ PB15-R1/2 (TC3-PB Type)
วัสดุ/ข้อต่อหางปลาไหล : ทองเหลือง น็อตขันเกลียว : ไนล่อน เกลียว, ปลอมหุ้ม : POM ประเภทงาน :    รหัส รายละเอียด
ราคา: 795.00 บาท
พิเศษ: 636.00บาท

ข้อต่อ PB19-R3/4 (TC3-PB Type)Code : TC3-PB19-R3/4
ข้อต่อ PB19-R3/4 (TC3-PB Type)
วัสดุ/ข้อต่อหางปลาไหล : ทองเหลือง น็อตขันเกลียว : ไนล่อน เกลียว, ปลอมหุ้ม : POM ประเภทงาน :    รหัส รายละเอียด
ราคา: 1,020.00 บาท
พิเศษ: 816.00บาท

ข้อต่อ PB25-R1 (TC3-PB Type)Code : TC3-PB25-R1
ข้อต่อ PB25-R1 (TC3-PB Type)
วัสดุ/ข้อต่อหางปลาไหล : ทองเหลือง น็อตขันเกลียว : ไนล่อน เกลียว, ปลอมหุ้ม : POM ประเภทงาน :    รหัส รายละเอียด
ราคา: 1,180.00 บาท
พิเศษ: 944.00บาท

ข้อต่อ 9-R3/8 (TCSB Type)Code : TCSB-9-R3/8
ข้อต่อ 9-R3/8 (TCSB Type)
วัสดุ/ข้อต่อหางปลาไหล, น็อตขันเกลียว : SCS13 (เทียบเท่า SUS304) ซีลยาง : NBR ปลอกหุ้ม, แหวน : POM ประเภทงาน :  รหัส รายละเอียด
ราคา: 2,520.00 บาท
พิเศษ: 2,016.00บาท

ข้อต่อ 12-R1/2 (TCSB Type)Code : TCSB-12-R1/2
ข้อต่อ 12-R1/2 (TCSB Type)
วัสดุ/ข้อต่อหางปลาไหล, น็อตขันเกลียว : SCS13 (เทียบเท่า SUS304) ซีลยาง : NBR ปลอกหุ้ม, แหวน : POM ประเภทงาน :  รหัส รายละเอีย
ราคา: 2,960.00 บาท
พิเศษ: 2,368.00บาท

ข้อต่อ 15-R1/2 (TCSB Type)Code : TCSB-15-R1/2
ข้อต่อ 15-R1/2 (TCSB Type)
วัสดุ/ข้อต่อหางปลาไหล, น็อตขันเกลียว : SCS13 (เทียบเท่า SUS304) ซีลยาง : NBR ปลอกหุ้ม, แหวน : POM ประเภทงาน :  รหัส รายละเอีย
ราคา: 3,050.00 บาท
พิเศษ: 2,440.00บาท

ข้อต่อ 19-R3/4 (TCSB Type)Code : TCSB-19-R3/4
ข้อต่อ 19-R3/4 (TCSB Type)
วัสดุ/ข้อต่อหางปลาไหล, น็อตขันเกลียว : SCS13 (เทียบเท่า SUS304) ซีลยาง : NBR ปลอกหุ้ม, แหวน : POM ประเภทงาน :  รหัส รายละเอีย
ราคา: 3,460.00 บาท
พิเศษ: 2,768.00บาท

ข้อต่อ 25-R1 (TCSB Type)Code : TCSB-25-R1
ข้อต่อ 25-R1 (TCSB Type)
วัสดุ/ข้อต่อหางปลาไหล, น็อตขันเกลียว : SCS13 (เทียบเท่า SUS304) ซีลยาง : NBR ปลอกหุ้ม, แหวน : POM ประเภทงาน :  รหัส รายละเอีย
ราคา: 4,510.00 บาท
พิเศษ: 3,608.00บาท

ข้อต่อ F15-1S (TC3-F Type)Code : TC3-F15-1S
ข้อต่อ F15-1S (TC3-F Type)
วัสดุ/ข้อต่อหางปลาไหล 2) : SCS16 (เทียบเท่า SUS315L) น็อตขันเกลียว 1) : SCS13 (เทียบเท่า SUS304) ปลอกหุ้ม & ซีล 3) : POM & ยางซิลิโคน รูปแบบงาน :
ราคา: 4,940.00 บาท
พิเศษ: 3,952.00บาท

PAGE : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34
Copyright © 2015 All Rights Reserved.